Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die LRM, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 311 / 4.01, 3500 Hasselt (KBO 0447.666.084) (hierna “LRM” of “wij” of “ons”) verzamelt o.m. via smartmobilityterhills.be (hierna “Website”) en (ii) op het gebruik ervan voor de uitvoering van de dienstverlening door LRM en/of (iii) (gepersonaliseerde) marketing toepassingen door LRM.

LRM vindt het garanderen van uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil LRM de betrokkene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (hierna “u” of “je”) in detail informeren over die verwerking en de bijhorende rechten door LRM.

1. Aanvaarding van de Privacyverklaring

Bij een website bezoek worden uw persoonsgegevens bijgehouden door LRM. Deze Privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld bij ieder website bezoek en dien je uitdrukkelijk te aanvaarden. We raden je aan deze Privacyverklaring grondig te lezen. Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je deze stellen op het bovenstaand adres of per e-mail op info@lrm.be.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is LRM, dit is een investeringsmaatschappij met als doel economische groei in Limburg ontginnen en stimuleren. U kan ons steeds bereiken per e-mail op info@lrm.be of per telefoon op +32 11 24 68 01.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bij een bezoek aan de website verzamelen wij uw technische informatie. Hieronder wordt voornamelijk verstaan uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag.

Bij een contactopname via het formulier verzamelen wij uw identiteitsgegevens. Hieronder wordt verstaan uw naam en e-mailadres.

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

  • Technische informatie via cookies; Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij via cookies de voormelde technische informatie (zie punt 3).

5. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

De verwerking van persoonsgegevens past in ons beleid om vragen en verzoeken van informatie juist af te handelen, voor procesverbetering en ter ondersteuning van communicatie. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor:

Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

LRM streeft ernaar om de Website en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat LRM statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. LRM kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;

LRM gaat graag via het web en de (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de Website en social media over producten en/of diensten.

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. LRM volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. LRM volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. LRM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de supportdesk van LRM, omdat je vragen of klachten hebt, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan.

LRM kan jou vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

6. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (Rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om onze overeenkomst uit te voeren.

Tevens is het in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

Uw persoonsgegevens mogen wij eveneens verwerken om u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen:

– Indien u zich hebt ingeschreven voor de LRM nieuwsbrief en ons de toestemming heeft gegeven om u nieuwsbrieven te versturen. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.

7. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelaar van onze website, de drukker van gepersonaliseerde uitnodigingen. Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

LRM zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

8. Toegang tot en aanpassing van persoonsgegevens

Als je wilt weten welke persoonsgegevens LRM van jou verzamelt en gebruikt, kun je LRM vragen om hiervan een overzicht te sturen.

LRM zal je dan wel verzoeken een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via info@lrm.be.

LRM zal binnen twee (2) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. LRM zal ook binnen twee (2) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd opvragen. 

9. Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be